Motivasyonun Yapıtaşları


Eğitim Hedefi: Motivasyon, belki de şimdiye kadar en çok merak edilen ve üzerinde en çok çalışma yapılan konulardan biridir. İnsanları istekle ve verimli bir şekilde çalışmaya itenin ne olduğu her zaman ilgi çeken konulardan biri olacaktır.
Bu eğitimle hedeflenen, eğitim kurumlarında yönetici olan kişilerin motivasyonun temel ilkelerinin benimsemiş bir şekilde programdan ayrılmalarıdır.

Eğitim İçeriği: Motivasyonun Tanımı
-İhtiyaçlar
-İstekler
-Güdüler
-Motivasyonla İlgili Temel Yaklaşımlar
-Motivasyonun Özellikleri
-İnsan Doğası Hakkındaki Görüşler
-Motivasyonu Sağlamak için Kullanılacak Araç ve Teknikler

Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarındaki yöneticiler ve İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgilenen tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.