Telefonda Etkin İletişim


Eğitim Hedefi: Özel eğitim kurumlarında eğitim danışmanı veya halkla ilişkiler pozisyonunda görev alan bütün çalışanlar mesailerinin büyük bir kısmını telefonda geçirmek durumundadır.
Bu eğitimde hedeflenen, katılımcıların telefonla görüşmeleri sırasında fark etmeden yaptıkları hataların farkına varmalarını ve ikna yeteneklerini arttırmalarını sağlamaktır.


Eğitim İçeriği: Telefon Görüşmelerinin Satıştaki Rolü
Telefon Görüşmesine Duygusal Hazırlık
Telefon Görüşmesinde Sesin Kullanımı
Sözcüklerin Seçimi
Görüşme sırasında Yapılmaması Gereken 10 Hata


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarında Eğitim Danışmanı ve Halkla İlişkiler Elemanı pozisyonunda bulunan tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.