Çatışma Yönetimi


Eğitim Hedefi: İnsanın olduğu yerde çatışma her zaman var olacaktır. Esas olan çatışmaları ilişkiler boyutundan çıkarıp işi geliştirici bir unsur olarak kullanabilmektir.

Bu eğitimle hedeflenen, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin, sınırlı kaynaklardan, belirsiz iş tanımlarından veya ilişkilerin istenildiği gibi yönetilememesinden kaynaklanabilecek çatışmaları olumlu ve verimli bir şekilde sonuçlandırabilme becerileriyle programdan ayrılmalarıdır.

Eğitim İçeriği: -Çatışma Nedir?
-Çatışma Nedenleri
-Çatışma Çeşitleri
-Çatışma Engellenebilir mi?
-Çatışma Yönetimi Teknikleri

-Bölümler arası Çatışmalar ve Yönetimi
-Alt-Üst Çatışmaları ve Yönetimi
-Çatışma Çözümlemesinde Üçüncü Taraflardan Yararlanma


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarında İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgilenen tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.