Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Eğitimlerimiz / Eğitim Danışmanı Eğitimleri / Sonuç Odaklı Müşteri İlişkileri

Sonuç Odaklı Müşteri İlişkileri


Eğitim Hedefi: “Satış yapabilme” günümüz iş koşullarında hem bir sanat hem de bir bilim olarak kabul ediliyor.
Bu eğitimde hedeflenen, katılımcıların eğitim kurumlarında yapılan satışın diğerlerinden neden farklı olması gerektiğini anlamalarını ve satış yaparken gösterdikleri davranışları bu doğrultuda tekrar gözden geçirmelerini sağlamaktır.


Eğitim İçeriği: İhtiyaçların Analizi
İhtiyaçları Anlayabilme
İhtiyaçlara Karşılık Verebilme
Sınırları Bilme
Hizmet Bilgisi
Sunulan Hizmetin Bütün Özelliklerini Bilme
Sunulan Hizmetin Farklılıklarını Gösterme
Sunulan Hizmeti Cazip Hale Getirme

İtirazları Yönetebilme


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Katılması Gereken Kişiler: Eğitim kurumlarında Eğitim Danışmanı ve Halkla İlişkiler Elemanı pozisyonunda bulunan tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.