Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Eğitimlerimiz / Eğitim Danışmanı Eğitimleri / Danışmanlıkta Mülakat Teknikleri

Danışmanlıkta Mülakat Teknikleri


Eğitim Hedefi: Rehberlik görüşmesi bir yardım sürecidir ve belli kurallar çerçevesinde yürütülmelidir.
Bu eğitimde hedeflenen, özel eğitim kurumlarında rehber öğretmen olarak görev yapan kişilerin yaptıkları birebir görüşmelerin belli kurallar dâhilinde yürütülmesini ve böylece kalitesinin artmasını sağlamaktır.


Eğitim İçeriği: Terapötik İlkeler

-Empati
-Saygı
-Somutluk
-Saydamlık
-İlişkinin Şimdi ve Buradalığı
-Kendini Açma
-Yüzleştirme

Terapötik Beceriler

-Yapılama
-Yakından İlgilenme
-Konuşmaya Açık Davet
-Asgari Düzeyde Teşvik
-Duyguların Yansıtılması
-İçeriğin Yansıtılması
-Kişiselleştirme
-Özetleme
-Paylaştırma
-Bağlama
-Sessizlik


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Rehber Öğretmen pozisyonunda bulunan tüm çalışanlar.
2 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.