Çoklu Zekâ Kuramı Tabanlı Mesleğe Yönlendirme


Eğitim Hedefi: Son yıllarda kişinin tek bir alanda gösterdiği başarıyla zeki sayılamayacağı, zekânın birden çok alanda ölçümlenmesi gereken bir özellik olduğu fikri popülerlik kazanmıştır.
Bu eğitimde hedeflenen, katılımcıların “Çoklu Zekâ Kuramı”nın temellerini anlayarak, kuramı öğrenme ortamında hayata geçirme tekniklerini, diğer iş arkadaşlarına da aktarabilmelerini sağlamaktır.


Eğitim İçeriği: Zekâ Kuramlarının Tarihçesi
Neden Çoklu Zekâ?
8 Zekâ Alanı

Sözel– Dilsel Zekâ
Mantıksal – Matematiksel Zekâ
Görsel – Uzamsal Zekâ
Müziksel – Ritmik Zekâ
Bedensel – Kinestetik Zekâ
Kişiler Arası – Sosyal Zekâ
Kişisel – İçsel Zekâ
Doğa Zekâsı
Çoklu Zekânın Sınıf Ortamında Uygulanması
Çoklu Zekâ Tabanlı Mesleğe Yönlendirme


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Rehber Öğretmen pozisyonunda bulunan tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.