Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Eğitimlerimiz / Eğitim Yöneticisi Eğitimleri / Sunumlarda Dili ve Bedeni Etkili Kullanma

Sunumlarda Dili ve Bedeni Etkili Kullanma


Eğitim Hedefi: Özel eğitim kurumlarındaki rehber öğretmenler mesailerinin büyük bir kısmını göz önünde ve belli sunum becerilerini sergileyerek geçirirler.
Bu eğitimle hedeflenen, “kurumun vitrini” olarak da görev yapan rehber öğretmenlerin temel sunum becerilerini kazanarak eğitimden ayrılmalarını sağlamaktır.


Eğitim İçeriği: PAROR Tekniği

Amaç (Purpose)
İzleyici Analizi (Audience Analysis)
Araştırma (Research)
Organize Etme (Organize)
Prova (Rehearse)

Görselleri Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sahne Korkusunu Yenmek
Etkili Bir Sunumun Unsurları
Soruları Yanıtlama
Sunumlarda Beden Dili


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Rehber Öğretmen pozisyonunda bulunan tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.