Güç ve Politik Davranış


 Eğitim Hedefi: Kurum içinde belli pozisyonlardaki kişilerin, belli miktarda bir güce sahip olması ve bu güç doğrultusunda bazı politik davranışlara yönelmesi her kurum için kaçınılmazdır. Önemli olan sahip olunan gücü kurumdaki verimliliği arttıracak bir şekilde kullanabilmektir.
Bu eğitimle hedeflenen yöneticilerin gücün doğasını anlamalarını ve çevrelerinde yaşanan politik davranışları fark edebilmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği: -Güç ve Politik Davranış
-Organizasyonlardaki Gücün Doğası
-Otorite
-Otorite kaynakları
-Güç Kaynakları
-Zorlama Gücü
-Yasal Güç
-Uzman Gücü
-Referans Gücü
-Bağımlılık & Güç
-Politik Davranış
-Politik Davranışlarla Başa Çıkma


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarındaki yöneticiler ve İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgilenen tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.