Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Eğitimlerimiz / İnsan Kaynağı Eğitimleri / Performans Değerlendirme Sistemi

Eğitim Kurumlarında Performans Değerlendirme


Eğitim Hedefi:

Performans Değerlendirme hedeflere giden yolda kurumun ve çalışanların nerede olduğu hakkında çok değerli bilgiler verir. Kişilere yaptıkları iş hakkında geri bildirim sağlamak, onlara geliştirmeleri gereken yönlerini geliştirmek için bir şans vermenin ilk adımıdır.
Eğitimin hedefi, katılımcıların eğitim kurumlarında henüz yaygın bir uygulama olmayan Performans Değerlendirme sisteminin, bir eğitim kurumunda nasıl uygulanabileceğinin bilgisiyle eğitimden ayrılmasıdır.


Eğitim İçeriği:

Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Performans Değerlendirme Sürecinde Yer Alacak Pozisyonların Seçimi
Performans İfadelerinin Yazılması
Sistemin Çalışanlara Açıklanması
Performans Değerlendirme Görüşmesinin Yapılması
Performans Sonuçlarının Bildirilmesi

Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarındaki “Personel Seçme ve Yerleştirme” süreçlerinden sorumlu tüm çalışanlar.
2 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.