Ekip Çalışması


Eğitim Hedefi: Ekip içinde yaşanacak anlaşmazlıklar veya tempodaki uyumsuzluk, kuruma dışarıdan gelen bir etkiden çok daha fazla zarar verebilir.
Bu eğitimle hedeflenen, katılımcıların ekip olmanın gerekliliğini anlamalarını ve ekip çalışmasına zarar verecek davranışlar hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği: İnsanlar Neden Gruplara Katılır?
Grup Üyesi Olmanın Sonuçları?
-Karar Verme Üzerinde
-Risk Alma ve Kutuplaşma
-Grup Düşüncesi

-Performans Üzerine

-Sosyal Kolaylaştırma -Sosyal Kaytarma

Grup mu Takım mı?
-Takım Çalışmasının Sağladığı Avantajlar
-Takım Gelişim Aşamaları

En Sağlam Zincir En Zayıf Halkası Kadar Sağlamdır…

Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar.
2 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.