Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Eğitimlerimiz / İnsan Kaynağı Eğitimleri / İş Analizi ve İş Tanımlarının Yazılması

İş Analizi ve İş Tanımlarının Yazılması


Eğitim Hedefi:

İş tanımları personel seçiminde, performans kriterlerinin belirlenmesinde ve bazı işlerin yapılması konusunda kişiler arasında çıkabilecek olası çatışmaların engellenmesinde önemli rol oynar. Kişilerin yapmaları gereken işlerin, yerine getirmeleri gereken sorumlulukların ve sahip oldukları yetkilerin net bir şekilde belirtilmesinin kurumun verimliliği üzerindeki etkisi büyüktür.

Eğitimin hedefi, katılımcıların iş analizi yapabilecek ve analiz sonuçlarını işlevsel iş tanımlarına dönüştürebilecek becerilerle eğitimden ayrılmasıdır.

Eğitim İçeriği:

İş Analizi Sürecine Katılacak Çalışanların Seçilmesi
İş Analizi Formlarının Hazırlanması
İş Analizi Görüşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İş Analizi Formlarının İş Tanımlarına Dönüştürülmesi
İş Tanımlarının Eleman Seçiminde Kullanımı
İş Tanımlarının Performans Değerlendirilmesinde Kullanımı

Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarında İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgilenen tüm çalışanlar.
2 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.