Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Eğitimlerimiz / Eğitim Yöneticisi Eğitimleri / Yönetici Adaylarının Belirlenmesi

Yönetici Adaylarının Belirlenmesi


Kurumun vereceği en önemli kararlardan biri olan “Yönetici Seçimi”, uzmanlık ve objektif bir bakış açısı gerektirir. Orijin Danışmanlık aşağıdaki uygulamalarla uygun adayların yöneticilik pozisyonuna getirilmesini sağlar;

Varolan yöneticilerle görüşme ve iş tanımlarının yardımıyla yetkinliklerin belirlenmesi,
Belirlenen Adaylarla Birebir Görüşmeler,
Test Uygulamaları,
Genel yetenek
Kişilik
İnsan İlişkileri
Süreç değerlendirmesi
Kurumla birlikte yönetici seçimi kararının verilmesi


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.