Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Eğitimlerimiz / İnsan Kaynağı Eğitimleri / Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri


Eğitim Hedefi:

“Bir kurumun en değerli kaynağı insandır” görüşü, son yıllarda popülerlik kazanarak insan kaynakları uygulamalarının temel hareket noktası haline gelmiştir. Personel alımından sorumlu kişinin, işe ve kurumun kültürüne uygun adaylar seçebilmesi beklenir.
“Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri” adayın, işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olup olmadığını geçmiş yaşamından verdiği örnekler vasıtasıyla yordama temeline dayanır. Eğer kişi aranan yetkinliği daha önce kullandıysa bu yetkinliği gelecekte de kullanacağı varsayılır.
Eğitimin hedefi, katılımcıların yetkinlik bazlı bir mülakatı yönetebilecek becerilerle eğitimden ayrılmasıdır.


Eğitim İçeriği:

Görüşmeyi Planlama
Görüşme Mekânı ve Oturma Düzeni
Yetkinliklerin Tanımlanması
Yetkinlik Bazlı Soru Sorma Teknikleri
Soru Örnekleri
Mülakatta Sakınılması Gereken Hatalar
Görüşme Provaları


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarındaki “Personel Seçme ve Yerleştirme” süreçlerinden sorumlu tüm çalışanlar.
2 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.