Çocuğunuzu Tanıyor musunuz?


Eğitim Hedefi: İnsan hayatında, bebeklikten sonra en fazla ve en hızlı değişimin yaşandığı dönem ergenliktir.
Eğitimde hedeflenen, ergenlik çağında çocuğu bulunan anne babaların dönemin özelliklerini anlamaları ve buna göre bir tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği: Ergenlik Döneminin Gelişimsel Özellikleri

-9 – 13 yaş grubu erkekler
-9 – 13 yaş grubu kızlar

İletişiminizi Engellemeyin

-Duvarlar ve Köprüler
-Emir vermek
-Tehdit etmek
-Ders vermek
-Bırakın Sorgulasın
-Siz Dememiş miydiniz?
-Etkin ve Edilgin Dinleme

Duvarları Aşmak


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Çocuğu ergenlik çağında olan tüm anne – babalar
1 gün x 3 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.