Toplantı Yönetimi


Eğitim Hedefi: Bilgiyi paylaşmanın önemi arttıkça iş yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen toplantılar, zaman zaman verimsizliğe sebep olan bir unsur haline dönüşebilmektedir. Bu eğitimde hedeflenen yöneticilerin toplantı ihtiyacını iyi bir şekilde analiz edebilmesini ve toplantılara minimum süre harcayarak maksimum bilgi alışverişini gerçekleştirmelerini sağlamaktır.


Eğitim İçeriği: -Ne Zaman Toplantı Yapmak Gerekir?
-Toplantı Yöneticisinin Özellikleri
-Toplantı Türleri
-Bilgilendirme
-Problem Çözme
-Karar Alma
-Motivasyonel
-Beyin Fırtınaları


Katılması Gereken Kişiler ve Süresi:
Eğitim kurumlarındaki yöneticiler ve İnsan Kaynakları süreçleriyle ilgilenen tüm çalışanlar.
1 gün x 8 saat


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.