• Makaleler
Skip Navigation Links

4 Kuşak


Günümüz iş yaşamında her şey engellenemez bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. Doğru bildiklerimiz, kuramlar, kurallar, kişilikler, algılamalar farklılaşmaktadır…
1990’lardan sonra işletmeler şirket içi politikalarında ve yönetsel süreçlerinde klasik kurallardan vazgeçmiş ve tamamen yenilikçi modeller benimsemeye başlamışlardır. Çalışan politikaları oluşturulurken, sürecin başlangıcı itibariyle sadece bir unsur önemli hale gelmiştir bu unsur şüphesiz “Kuşak” kavramıdır. Her şeyden önce bilgiye sahip fakat, farklı kuşaklardan gelen kişilerin nasıl yönetileceği sorusu ortaya çıkmıştır. Farklı kuşakları aynı yönetim yaklaşımlarıyla yönetmenin mümkün olmayacağından, kuşaklar açısından farklılaştırılmış yönetim yaklaşımları geliştirilmeye başlanmıştır.
Peki, bu kuşaklar nelerdir, niçin sınıflandırılmışlardır, nasıl davranış farklılıkları göstermektedirler? Öncelikle bu soruların yanıtlarının bulunması gerekmektedir.
Kuşak kavramı, tarihi üç bin yıl önce başlamış ve günümüze kadar gelmiş bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreç içerisinde yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı dönemin şartları içerinde büyümüş kısacası benzer sorumluluklar, yükümlülükler almış kişilerin oluşturduğu topluluğa verilen isimdir.
Kuşkusuz bu zaman dilimi içinde yeni gelen nesil daha gelişmiş, kendine göre ileri ve modern olarak tanımlanmıştır fakat, bu ilerleme döneminde yaşayan her kuşak kendinden bir önceki nesli çağdışı, geri kafalı, eski kafalı olarak değerlendirirken, bir sonraki kuşağı da, sorumsuz ve saygısız olarak değerlendirmiştir.
Bu süreçlerin sonucunda kaçınılmaz olarak, yetişkin kuşaklarla yeni dönem gençlik arasında ortaya çıkan ayrılık, gittikçe büyümüş ve yeni boyutlara ulaşmıştır.
Sonuç olarak kuşaklar, göstermiş oldukları farklı karakteristik özellikler göz önünde bulundurularak son 50 yıl itibariyle kısaca, Baby Boomers, X, Y ve Z kuşağı olarak adlandırılmaya başlanmışlardır.
Baby Boomers-BB: Bu kuşağa dahil olan grup 1950-1965 yılları arasında doğan kişilerden oluşmaktadır. Öne çıkan özellikleri bireyselliği ön planda tutmalarıdır. İçinde yaşadıkları dönem savaş sonrası döneme denk gelmiştir bu bakımdan ülke ekonomilerinin bir an önce ayağa kalkabilmesi ve savaşın yaralarının sarılabilmesi için dünyaya getirilen bu nesil, hiç durmadan çalışmış, biriktirmiş, bir bakıma "çalışmak için yaşayanlar" olarak tanımlanmıştır.
X Kuşağı: 1965-1976 yılları arasında doğanların dahil olduğu kuşağa verilen isimdir. Bu dönem pek çok kriz ve sosyal olayların yaşandığı yıllardır. Bu kuşakta doğup büyüyenlere “kayıp kuşak” ta denmektedir.
Y Kuşağı: Bu kuşak temsilcileri1977-1994 yılları arası doğanlardır. Belli başlı özellikleri özgürlüklerine fazlasıyla düşkün, teknolojiye tutkuyla bağlı olmalarıdır. Çok kanallı televizyon ve internet ile büyüyen y kuşaklarının sadık olmayan bir yapısı vardır. Bir firmada uzun yıllar çalışmak onlara göre değildir. Şirketin sağladığı olanaklar iyi olmalı, işveren tüm beklentilerine cevap vermeli,şirket içi eğitimler olmalıdır. Kolay kolay iş beğenmeyen y kuşakları, rahatlarına düşkünler, çekingen değiller. Emir almaktan hoşlanmazlar. Çalışmayı çok sevmezler. Onlar için kendi fikirlerine değer verilmesi çok önemlidir.
Z kuşağı: Doğum tarihi 2003 ve sonraki yıllar olarak varsayılan bir kuşaktır. Belirgin özellikleri, teknoloji ile iç içe olmaları, fazla bireysel ve fazla bağımsız olmaları, tatmin duygusundan yoksun olmaları ve hızlı tüketimden hoşlanmaları.
 
Miray AK
 
 

Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.