• Makaleler
Skip Navigation Links

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine


Her şeyin hızla değiştiği günümüzde işletmeler bu değişime ayak uydurmak ve rekabeti sağlayabilmek için değişmek ve kendilerini yenilemek zorunda kalıyorlar. Bu yenileme süreci içerisinde nitelikli çalışanlara fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Bu durum kimi zaman mevcut kadronun niteliklerinin artırılması, kimi zamansa ihtiyaç duyulan niteliğe yönelik personeli bünyelerine katma çalışmaları şeklinde gerçekleşiyor. Mevcut nitelikli personelin devamlılığı da işletmelerin en önemli gündemleri arasında yer alıyor.

Klasik yönetim anlayışıyla birlikte ortaya çıkan personel yönetimi anlayışı, çağdaş gelişmelerin gereği olarak yerini insan kaynakları yönetimi anlayışına bırakıyor. İçinde bulunduğumuz zaman teknolojinin ve bilimsel gelişmelerin hızla yaşandığı bir süreç ve şüphesiz bu süreç beraberinde birçok yeniliği de getirmekte. İnsan kaynakları yönetimi, aday oluşturma havuzundan başlayıp, çalışanların emeklilik zamanlarına kadar devam eden geniş bir çalışma alanını kapsamakta.

Günümüz rekabet piyasasında başarılı olan işletmelerin insan kaynakları politikalarına baktığımızda merkezinde ‘insan’ olan, çalışan motivasyonunu sağlamak için çeşitli araçlar kullanan bir yapıyla karşılaşıyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çalışan motivasyonunu sağlayamayan işletmeler insan kaynağını etkin ve verimli yönetememekteler. Sektöre yön veren birçok firma motivatör olarak kariyer yönetimi sistemini kullanmakta. Günümüz şirketlerinin en büyük sorunlarından olan enerjinin boşa harcanması(çalışanların enerjilerinin büyük bir bölümünü iş dışı amaç ve hedeflere harcaması)  bu sistemle kontrol altına alınabiliyor.

Doğru kurgulanmış bir kariyer yönetimi sistemi insan kaynağının etkin kullanılabilmesini ve hedeflenen nitelikli çalışmayı sağlayabildiği gibi, ekip içinde oluşabilecek çatışmaları ve çalışan stresini de önlemektedir. Kariyer yönetimi sistemini oluşturamamış işletmelerde yaşanan sorunların başında,  kariyer hedefi aynı olan personelin arasında yaşanan mücadele gelmektedir. Bu sorun çalışanların bireysel performansıyla birlikte ekip performansını da olumsuz etkilemektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek güçlü bir insan kaynağı sistemiyle mümkün. Tarihsel perspektifine bakıldığında bilimsel yönetim yaklaşımıyla başlayan bu süreç günümüzde yerini merkezinde insanın olduğu çalışanların ihtiyaçlarına, eğitimlerine ve gelişimlerine odaklanmış modern bir yönetim anlayışına bırakmış bulunuyor.

Sonuç olarak, geçmişten günümüze her yeni nesil daha çok ilerlemekte ve gelişmekte. Bu gelişmeler bir bütün olarak ele alındığında pek çok faktörün kendi aralarında birbirleriyle etkileşim içinde oldukları ve her birisinin önemli ölçüde İnsan Kaynakları Yönetimi’nin gelişiminde etkili olduğunu görmek mümkün olacaktır. İnsan kaynakları yönetimi pek çok stratejik misyon ve vizyonu temsil etmekle birlikte klasik personel yönetiminin dar kalan idari fonksiyonlarının da genişlemesine yol açmıştır.

MİRAY AK


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.