• Makaleler
Skip Navigation Links

İş yerinde çatışmalar artıyor!


İş yerinde çatışmalar artıyor! Chartered Personel Gelişimi Enstitüsü’nün Çatışma Yönetimi Araştırması 2011’in sonuçları, İngiltere’de 2002 yılına göre işyerindeki çatışmalarda artış yaşandığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 65’i İK’nın sorun çözmesi, yüzde 49.5’i disiplin suçları, 49.4’ü iç ve dış arabuluculuk, 47.7’si şikâyet yönetimi konularında işyerlerinde yaşanan çatışmaların artığını vurguluyor. Türkiye’de ise en çok, belirsiz iş tanımları yüzünden ve kuşak çatışmasının yaşandığı belirtiliyor. Cramby River Danışmanları'ndan James A. Cram ve Richard K.MacWilliams, işyerinde yaşanan çözümsüz çatışmaların verimlilik ve üretkenlikte azalmaya yol açtığını ve çalışanlar arasında ciddi bir sorun olduğunu belirtiyor. Cramve MacWilliams, gerginlik ve stresin motivasyon ve konsantrasyonu azalttığını vurgulayarak, verimlilik kaybının yüzde 25 artığını, çalışanın iş dışı konulara yöneldiğini ve böylelikle haftada yaklaşık 20 saatlik bir iş kaybının yaşandığını anlatıyor.

HER KONUDA ÇATIŞMA İş yerinde çatışmalar öncelikle kaynakların paylaşımı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu çatışmalar bir toplantı odasının paylaşımından, ekibin oluşturulmasına ya da bütçe payından yatırımolanaklarına kadar geniş bir yelpazede yer alabiliyor. Vision Group GenelMüdürü, Eğitimci ve Yönetici Koçu İlhan Gülertan, “İhtiyaç çatışması” denilen ve kişilerin işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar üzerinde oluşan çatışmaların dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Şu anda en fazla yaşanan çatışmanın kuşak çatışması olduğunu aktaran Gülertan, farklı kuşaklardaki çalışanların dünya görüşleri, iş yapış tarzları, hayatı ele alış yaklaşımları açısından birçok konuda çatıştıklarına dikkat çekiyor. “Her iki taraf da birbirini anlamaya ve diğerinin bakış açısından bakmaya çalışacağına, diğerinin kendisinin istediği gibi değişmesini beklediği için de bu çatışma yavaş yavaş şiddetini artırıyor” diyen Gülertan’a göre bir diğer çatışma da benzer pozisyonlar arasında yaşanan çatışmalar. Özellikle Y kuşağında hızlı yükselme isteğinin bu çatışmayı artırdığını vurgulayan Gülertan, en sık karşılaştığı çatışmaların Y kuşağı ile diğer kuşaklar arasında yaşandığını anlatıyor. Bu çatışmaların en büyük sebebini ise birbirlerini anlamak yerine diğerinin kendi bakış açısına göre değişmesi beklentisi içinde olmasına bağlıyor.

İFADEYİ ETKİLİYOR Uzm. Psk. Tarık Solmuş’a göre cinsiyetin işyerinde çatışma yaşanmasına değil ifade edilmesine etkisi var. Solmuş, kültürel açıdan bakıldığında kadınlara üzüntü, mutluluk ve korku duygularını yaşamalarına izin veren ancak öfkelerini içlerinde tutmalarını, daha doğrusu bastırmalarını öğreten bir yapıda yaşadığımız için kadınların öfkelerini işyerinde de daha kolay bastırabildiklerini söylüyor. Ancak Solmuş, erkeklerin öfkelerini yansıttıklarından ve çatışmacı bir davranış sergiledikleri için işyerinde çatışma denince sadece erkeklerin yaşadığı ya da körüklediği bir duygu gibi anlaşılmaması gerektiğini vurguluyor. Kadın çalışanların erkek yöneticileri veya çalışma arkadaşlarıyla çalışırken çatışmadan kaçınarak alttan alabildiklerini belirten Solmuş, “Kadın kadına yaşanan sorunlarda ister yönetici ister iş arkadaşları olsun diğer kadınlarla daha çok sorun yaşıyorlar” dedi.

İK DEPARTMANLARINA GÖREV DÜŞÜYOR “Çatışmaları çözmek öncelikle farklılıkları kabul etmekten ve diğerini anlamaya çalışmaktan geçiyor” diyen Gülertan, bunun için önce çalışanları eğitmek gerektiğini belirtiyor. İkinci yöntem olarak da çalışanların birbirini tanımasına yardımcı olacak ortamlar hazırlamak gerektiğine değiniyor ve şunları söylüyor: “İnsanlar kendilerini rahatça ifade edemedikleri ve diğer yönlerini de paylaşamadıkları için çalışma arkadaşları ile ortak yönleri yerine farklılıklara daha çok odaklanıyor.” Gülertan, etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda bir araya gelen çalışanların ortak yönlerini fark ettiklerini ve böylece çatışmaların ortaya çıkmasını nispeten önleyen, çatışma çıktığında ise bunu daha hızlı çözmeye yardımcı olan bir ortam oluştuğunu belirtiyor.

ÇATIŞMA NEDENLERİ Belirsiz iş tanımları Herkesin kendi istediğinin olmasını istemesi Farklı çalışma ve liderlik stilleri Geçmiş tecrübeler ve cinsiyet farklılıkları Öfke birikimleri ve yanlış kurulan iletişim Yöneticilerin çalışanı üstünde baskı kurması Stresli iş yaşamı Sorunların anında çözümlenmeme

ÇATIŞMALAR HANGİ YOLLA ENGELLENEBİLİR? Takım çalışması ve işbirliği teşvik edilmeli Çalışanların kaynaşmasını sağlamak için iş dışı aktiviteler düzenlenmeli Görev tanımları netleştirilmeli Yaşanan problemler mümkün olduğunca çabuk çözülmeli Tüm çalışanlara bireysel farkındalık, müzakere becerileri, çatışma yönetimi, empati konularında eğitim verilmeli Toplantılarda yaşanan sıkıntıların dile getirilmesi istenmeli Yaratıcılık desteklenmeli stres yaratan unsurlar azaltılmal

 

Kaynak: Habertürk


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.