Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Orijin Performans Değerlendirme Sistemi / Performans Değerlendirme Sistemi

Orijin Performans Değerlendirme Sistemi


Ölçemediğinizi Yönetemezsiniz.

Orijin Danışmanlık performans değerlendirme merkezi hizmet verdiği kurumlarla ortak bir süreç yöneterek performans değerlendirme hizmeti sunuyor. 360 derece performans değerlendirme sisteminin uygulandığı çalışmalar kurumların istekleri ve gelişim çizgileri göz önünde bulundurularak kurgulanıyor.

PDS Uygulama Yönergesi 

Performans değerlendirme sistemi kurumun mevcut insan kaynağı gücünün kurumun büyüme trendine bağlı olarak uygun şekilde yönetilmesi ve kurum büyüme ve işletme politikası ile insan kaynağı gücünün aynı ortak amaca hizmet etmelerinin sağlanması için gerçekleştirilir. 

Bu sistem çerçevesinde aşağıda yer alan adımlar izlenerek kurum yöneticileri ile ortak bir çalışma sürdürülür. Orijin Danışmanlık tarafından uygulanan performans değerlendirme sistemleri yetkinlik bazlı değerlendirme ve geri bildirim sağlar. 
 
   1. Kurum Personeli İçin Ölçülmesi İstenen Temel Yetkinliklerin Belirlenmesi.
   2. Belirlenen Yetkinlikleri Ölçebilecek Değerlendiricilerin Tespit Edilmesi
   3. Değerlendiricilerin Ölçme Tarzına Göre Ayrıştırılması
           a. Kişisel Değerlendiriciler (Yönetim Kadrosu Ve Diğer Çalışanlar Gibi)
           b. Kişiden Bağımsız Veriler Ya Da Sonuçlar
           c. Ürün Ya Da Hizmet Özellikleri
           d. Müşteri Görüşleri
   4. Değerlendirici Tarzlarına Göre Değerlendirmelerin İstatistiksel Olarak İfade Edilmesi (Puanlanması)
   5. Yetkinlikler Çerçevesinde Paylaştırılan Değerlendirici Puanlarının Yetkinlikler Altında Birleştirilmesi.
   6. Yetkinlik Puanlarının Harflerle İfade Edilmesi
   7. PDS Sonucunun Geri Bildiriminin Yapılması
   8. PDS Sonucuna Göre Kurum İçi Gelişim Programlarının Oluşturulması.


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.