Skip Navigation LinksOrijin Danışmanlık / Orijin İnsan Kaynakları / İşletmelerde Kimlik Oluşturma

Kuruluş ve Gelişme Aşamasındaki İşletmelerde Kimlik Oluşturma


İş dünyasına yeni adım atmış ya da kurumsal yapılanmasında değişikliğe giden işletmelerin sektörleri içerisinde ön plana çıkmalarını sağlayacak hedef belirleme ve tanıtım organizasyonlarının yapılmasını sağlayacak çalışmalardır. Günümüzde pek çok kurum benzer hizmetler üretmektedir. Böyle durumlarda tüketici tarafından tercih edilmek için bazı görsel unsurlara, kurumsal tasarımlara ve imaj çalışmalarına ihtiyaç duyarlar.

Çeşitli eğitim ve geliştirme çalışmaları ile ürettikleri hizmette fark yaratmak için çalışan Orijin Danışmanlık, kurum kimliği stratejilerinin belirlenmesinde rol oynar. Ayrıca düzenlediği eğitim organizasyonları ile kurum çalışanlarının bu sürece oryantasyonlarının sağlanmasına yardımcı olur.


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.