Skip Navigation Links

Ögretmenlik Egitimi Kariyer Programi Gerçeklesti


Çeşitli branşlarda 100 den fazla öğretmen öğretmenlik eğitimi kariyer programı ile buluştu. Aşağıda aktarılan içerikte sunumların gerçekleştiği programda eğitime katılan tüm öğretmenlere sertifikaları Fatih Dersaneleri genel müdürleri Sezai EYÜBOĞLU ve Cengiz KAVAK tarafından verildi.

ÖĞRETMENLİK EĞTİİMİ KARİYER PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ:

1. Etkili Öğretmenlik Becerileri ve Sınıf Yönetimi
Öğretmek, öğrenci ile öğretmeni arasındaki iletişim sürecidir. İletişimim niteliğini artması, öğrenci için öğrenme, öğretmen için de öğretme sürecinin kalitelisinin artması demektir. Davranış ve eğitim bilimin, pratiğe yansıyan bilgileri bu sunum içinde paylaşılacaktır. Sunumun amacı öğretmene, sınıfta bir öğretim ergonomisi sağlanmanın yollarını göstermek ve öğretmene mesleki güven kazandırmaktır.

2. İyi Bir Öğrenme İçin Farklı Öğretim Teknikleri
Öğretme ve öğrenme sürecinde çok sayıda değişken var. Tüm değişkenleri ustaca yöneten bir öğretmen ise etkili bir öğrenmenin asıl faktörü... İyi Bir Öğrenme İçin Farklı Öğretim Teknikleri sunumu, bilginin aktarılmasında öğretmenin kullanacağı öğretim tekniklerinin neler olabileceğini ve nasıl uygulanacağı deneyiminin paylaşıldığı bir çalışmadır.

3. Sunumlarda Dili Ve Bedeni Etkili Kullanma Ve İmaj Yönetimi
Profesyonel iş yaşamında her çalışanın ihtiyaç duyacağı; iletişimde beden dilinin önemi ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verilmesi ve beden dilinin kullanımının etkinliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim sonunda, beden dilinin ve imajın önemi konusunda bilgi aktarımı yapılacak ve beden dilinin gerek özel gerekse iş yaşamında etkin kullanımı konusunda pratik bilgiler verilecektir.

4. İlköğretim Müfredatında Ne Değişti? (Yeni İlköğretim Sistemi)
İlköğretim müfredatının en köklü değişimini yaşadığımız günümüz milli eğitim sisteminin ilköğretim ayağının tanıtılacağı seminerde yeni ilköğretim müfredatının amacı, kapsamı, öğretim teknikleri, sunduğu kazanımlar ana başlıkları oluşturmaktadır.

5. Eğitim Öğretimde Özel Kurumlar
Katılımcıların, eğitim öğretim alanında, hızla gelişen ve genişleyen, büyük bir istihdam gücüne sahip özel öğretim kurumları hakkında bilgilenecekleri bir seminerdir. Öğretmen adaylarının mesleki planlarının netleşmesi için sektör içinden bir eğitmen sunumu yapacaktır.

6. Ortaöğretime Geçişte Yeni Sınav Sistemi (OGES)
İlköğretimden liseye geçiş süreci, OGES ile yeniden şekilleniyor. OGES ve Seviye Belirleme Sınavları hakkında bilgilerin paylaşılacağı sunumda, öğrencinin eğitim, öğretmenin ise meslek yaşamında bilmesi gereken, eğitim dünyamızın yenilikleri sunulmaktadır.


Sitedeki bilgileri kısmen/tamamen kopyalayarak kullanan kişi ve/veya kuruluşlar hakkında Orijin Danışmanlık’ ın her türlü yasal hakkı saklıdır.